història · valors  
 

La Firma

 

L'auditoria: el millor informe sobre l'estat financer i patrimonial de les empreses.

El desenvolupament de l'economia nacional, l'obertura dels mercats internacionals, l'evolució experimentada pels mètodes de gestió de les institucions financeres ha estat, entre altres, factors que han influït en gran mesura en la decisió d'auditar els estats financers i patrimonials de les empreses.

Efectuada l'adaptació legislativa a les directrius comunitàries en matèria mercantil, les empreses espanyoles, en determinades circumstàncies, han de nominar un auditor de comptes per un període de tres a nou anys, podent renovar-se el nomenament un cop hagi finalitzat el període inicial.

Davant les exigències tant de tipus legal com operatiu, i per tal de cobrir les necessitats que tota economia de mercat requereix, tenim la satisfacció de presentar-los PONT MESTRES & AUDITORS ASSOCIATS, S.A. entitat formada per auditors- censors jurats de comptes Experts en l'auditoria de Comptes Anuals i altres Estats Financers.

Al llarg de la seva trajectòria, PONT MESTRES & AUDITORS ASSOCIATS, S.A. s'ha consolidat com una de les principals firmes d'auditoria del país, ocupant actualment un lloc preferent entre les empreses d'auditoria amb capital nacional.

Els nostres clients avalen la qualitat del servei que prestem.

Al llarg dels darrers anys hem augmentat el nombre de clients que han confiat en la nostra professionalitat. A PONT MESTRES & AUDITORS ASSOCIATS hem anat incrementant notablement la nostra cartera de clients gràcies a la qualitat del servei i a la rigorositat professional, aconseguint que empreses de prestigi en tots els sectors de l'economia ens hagin donat la seva confiança, fet que ens anima a continuar creixent i aportant valor afegit amb rigor i qualitat als nostres clients.