Equip

 

Un equip humà altament qualificat.

Els professionals i els mitjans, un equip eficaç.

Considerem fonamental el fet prestar una atenció preferent a la qualitat del nostre treball, ja que una auditoria ben realitzada constitueix un instrument bàsic per tal d'obtenir la confiança d'accionistes, inversors, entitats creditícies, etc., i suposa una millora de l'organització empresarial.

PONT MESTRES & AUDITORS ASSOCIATS disposa d'un col·lectiu de joves professionals altament qualificats, integrat per destacats auditors de comptes, economistes i juristes, amb experiència rellevant en diferents sectors empresarials i la formació continuada dels quals, els integra al projecte d'empresa amb un esperit d'equip i cooperació. Així mateix, la nostra entitat utilitza els mitjans informàtics més adequats, adaptant-se a la constant evolució tecnològica i legislativa.