Auditoria · Transaccions Especials / Corporate Finance  
 

Serveis - Auditoria

 

- La realització d'auditories de comptes, tant Financera com de Gestió

- Augments de Capital contra Reserves

- Augments de Capital per compensació de crèdits

- Certificacions de fets concrets

- Auditoria de Cooperatives

- Informes de procediments acordats:     

    Informes per a subvencions

    Informes de justificació de despeses per al Centre de Desenvolupament     Tecnològic Industrial (C.D.T.I)